Geopobieralnia
    (za darmo)
 
 

Transformacja

Załączone archiwum RAR zawiera aplikację i kod źródłowy funkcji do transformacji współrzędnych elipsoidalnych na płaskie (wybranych odwzorowań kartograficznych) i odwrotnie. 

Pliki do pobrania:

Aplikacja Konwerter - aplikacja służy do konwersji współrzędnych elipsoidalnych (WGS 84) B, L na płaskie X, Y odwzorowań kartograficznych UTM, 1992, 2000 oraz konwersji odwrotnej współrzędnych płaskich X, Y UTM, 1992, 2000 na elipsoidalne  (WGS 84) B, L.

Plik z funkcjami - plik zawiera kod źródłowy funkcji do konwersji współrzędnych elipsoidalnych (WGS 84) B, L na płaskie X, Y odwzorowań kartograficznych UTM, 1992, 2000 oraz konwersji odwrotnej współrzędnych płaskich X, Y odwzorowań kartograficznych UTM, 1992, 2000 na elipsoidalne (WGS 84) B, L (napisano je w języku programowania C).  

Funkcja do konwersji współrzędnych płaskich X/Y 1992 lub 2000 na elipsoidalne WGS 84 lat/lon (B/L) 

void PUWGToLatLonWGS84(double easting, double northing, int proj, double& lat, double& lon)

Argumenty wejściowe i wyjściowe:
 • double easting, double northing: współrzędne Y, X odwzorowania kartograficznego 1992 lub 2000 do konwersji [metry]
 • double& lat,  double& lon: współrzędne elipsoidalne lat/lon (B/L) po konwersji [stopnie]
 • int proj: odwzorowanie kartograficzne (proj = 1 odpowiada odwzorowaniu 1992, natomiast każda inna wartość odwzorowaniu 2000)

Funkcja do konwersji współrzędnych płaskich X/Y UTM na elipsoidalne WGS 84 lat/lon (B/L)  

void UtmToLatLonWGS84(int utmXZone, char utmYZone, double easting, double northing, double& lat, double& lon)

Wymagania:
 • utmXZone musi być wartością w granicach od 1 do 60
 • utmYZone musi być jedną z liter: CDEFGHJKLMNPQRSTUVWX
Argumenty wejściowe i wyjściowe:
 • int utmXZone: nr strefy UTM wg. podziału południkowego (zwracane numery od 1 do 60, każda strefa ma sześć stopni)
 • char utmYZone: nr strefy wg. podziau równoleżnikowego (zwracane wartości: CDEFGHJKLMNPQRSTUVWX)
 • double eastingdouble northing: współrzędne Y, X odwzorowania kartograficznego 1992 lub 2000 do konwersji [metry]
 • double& lat,  double& lon: współrzędne elipsoidalne lat/lon  (B/L) po konwersji [stopnie]

Funkcja do konwersji współrzędnych elipsoidalnych WGS 84 lat/lon (B/L) na płaskie X/Y 1992 lub 2000

void LatLonToPUWGWGS84(double& easting, double& northing, double lat, double lon, int proj)

Argumenty wejściowe i wyjciowe:
 • double& eastingdouble& northing: współrzędne Y, X odwzorowania kartograficznego 1992 lub 2000 po konwersji [metry]
 • double lat,  double lon: współrzędne elipsoidalne lat/lon  (B/L) do konwersji [stopnie]
 • int proj: odwzorowanie kartograficzne (proj = 1 odpowiada odwzorowaniu 1992, natomiast każda inna wartość odwzorowaniu 2000)

Funkcja do konwersji współrzędnych elipsoidalnych  WGS 84 lat/lon (B/L) na płaskie X/Y UTM

void LatLonToUtmWGS84(int& utmXZone, char& utmYZone, double& easting, double& northing, double lat, double lon)

Argumenty wejściowe i wyjściowe:

 • int& utmXZone: nr strefy UTM wg. podziału południkowego (zwracane numery od 1 do 60, każda strefa ma sześć stopni)
 • char& utmYZone: nr strefy wg. podziału równoleżnikowego (zwracane wartości: CDEFGHJKLMNPQRSTUVWX)
 • double& easting, double& northing: współrzędne Y, X UTM po konwersji [metry]
 • double lat, double lon: współrzędne lat/lon  (B/L) do konwersji [stopnie]